BHP EXPERT
BHP dla firm, Szkolenia BHP
 
             e-mail:

biuro@bhpexpert.com.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Stała obsługa BHP,
  • Szkolenia BHP,
  • Szkolenia Ochrony PPOŻ,
  • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • Kontrola stanu BHP i PPOŻ,
  • Opracowywanie instrukcji BHP,
  • Doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
  • Inne zadania służby BHP.


Dzisiaj jest:
Wtorek, Listopad 13, 2018 

Służba bhp


Zgodnie z Art. 23711. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (służby bhp), pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjalistom spoza zakładu pracy.

Pracownik służby bhp, także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonania zadań służby bhp określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 Poz. 704 ze zm).

Nadzorujący zakład inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego mnij niż 100 pracowników, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

Copyright (c)2011 BHP EXPERT