Szkolenia BHP i PPOŻ.

Zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


W związku z powyższym, oferujemy Państwu:

 • szkolenia wstępne z zakresu BHP

         (dla nowozatrudnionych pracowników) 

 • szkolenia okresowe z zakresu BHP:
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenia PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)


Powyższe szkolenia wykonujemy na terenie województwa mazowieckiego (Warszawa, Ostrołęka, Wyszków).

 PRACODAWCO, A CZY TWOI PRACOWNICY MAJĄ AKTUALNE
                       SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP?


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 Poz. 1860 ze zm.).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe odbywają osoby będące pracodawcami oraz osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,  
 • projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy służby bhp,  
 • inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego określa pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub przedstawicielem załogi (gdy związki w zakładzie nie działają), przy czym:

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia, nie rzadziej niż raz w roku,
 • szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby oraz  inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • szkolenie pracowników administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest wydane przez organizatora szkolenia zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy.
Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

 2018 BHP EXPERT, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem