BHP EXPERT
BHP dla firm, Szkolenia BHP
 
             e-mail:

biuro@bhpexpert.com.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Stała obsługa BHP,
  • Szkolenia BHP,
  • Szkolenia Ochrony PPOŻ,
  • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • Kontrola stanu BHP i PPOŻ,
  • Opracowywanie instrukcji BHP,
  • Doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
  • Inne zadania służby BHP.


Dzisiaj jest:
Piątek, Listopad 16, 2018 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany  informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ponadto Pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, oraz stosować niezbędnie środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy . Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002, preferowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

Copyright (c)2011 BHP EXPERT