Stanowiskiem pracy nazywamy przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę (Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Z roku 2003, Nr 169, poz.1650 , z późn. zm.).

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych czynności oraz psychofizycznych ( antropometrycznych, fizjologicznych i psychologicznych) właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewniać pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ergonomii.

Na każdego pracownika w pomieszczeniu stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp).

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielania się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne, minimalizujące ryzyko.

Stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych niż wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane.

Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny chronić pracowników przed zagrożeniami:

  • związanymi z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,
  • ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, gazami, parami lub pyłami.

Należy zapewnić pracownikom możliwość:

  • siedzenia przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej,
  • odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia.

Na stanowisku pracy pozycja ciała powinna być ustabilizowana przy wykonywaniu ruchów roboczych i zapewniać sensoryczną (zmysłową) kontrolę czynności oraz bezpieczne wykonywanie operacji. Pracę w niewygodnych pozycjach powodujących zwiększoną uciążliwość (długotrwałe stanie przy ograniczonych ruchach, pochylenie tułowia do przodu lub w bok, przysiad, wyciągnięte ręce itp.) należy wykluczyć lub dopuszczać rzadko i krótkotrwale.

 2018 BHP EXPERT, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem